لینک سیس - سیسکو

لینک سیس - سیسکو

 Linksys در زمینه ارائه محصولات Wireless برای سازمان‌ها و شرکت‌ها در رده SMB و SOHO جایگاه ویژه‌ای دارد. در سال‌های اخیر نو آوری‌های Linksys در دنیای شبکه از یک سو و تملک این شرکت توسط کمپانی معظم Cisco از سوی دیگر ،باعث رشد چشمگیر سهم بازار آن شده است ،بنحویکه در حال حاضر این شرکت توانسته است بیش از نیمی از سهم بازار آمریکا در رده موسسات کوچک و متوسط و خانه‌ها را به خود اختصاص دهد.

جستجو