آنتن

آنتن

یکی از تجهیزات مهم در شبکه های بی سیم آنتن شبکه می باشد .

انتخاب نوع آنتن به گستردگی و سرعت شبکه بستگی دارد .

 

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.